Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Nivalin 5mg Nivalin 5mg tiêm
1 x 85.000 đ
85.000 đ
Số lượng 200 sản phẩm có sẵn
85.000 đ
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 85.000 đ
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 122.000 đ