Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Cravit iv Cravit i.v. 500mg/100ml
1 x 325.000 đ
325.000 đ
Số lượng 200 sản phẩm có sẵn
325.000 đ

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Cravit i.v. 500mg/100ml  × 1 325.000 đ
Tạm tính 325.000 đ
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 358.000 đ
  • Quý khách nhận thuốc mới cần thanh toán tiền. Phí ship chúng tôi sẽ báo sau khi chốt đơn hàng.