Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Hình ảnh lợi sữa himom hapi Lợi Sữa Hi Mom Hapi
1 x 390.000 đ
390.000 đ
Số lượng 200 sản phẩm có sẵn
390.000 đ

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Lợi Sữa Hi Mom Hapi  × 1 390.000 đ
Tạm tính 390.000 đ
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 423.000 đ
  • Quý khách nhận thuốc mới cần thanh toán tiền. Phí ship chúng tôi sẽ báo sau khi chốt đơn hàng.