Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× CKDCipol-N oral solution CKDCipol-N oral solution
1 x 3.000.000 đ
3.000.000 đ
Số lượng
3.000.000 đ

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
CKDCipol-N oral solution  × 1 3.000.000 đ
Tạm tính 3.000.000 đ
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 3.033.000 đ
  • Quý khách nhận thuốc mới cần thanh toán tiền. Phí ship chúng tôi sẽ báo sau khi chốt đơn hàng.