Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Giotrif 50 mg Giotrif 50 mg
1 x 18.000.000 đ
18.000.000 đ
Số lượng 200 sản phẩm có sẵn
18.000.000 đ

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Giotrif 50 mg  × 1 18.000.000 đ
Tạm tính 18.000.000 đ
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 18.037.000 đ
  • Quý khách nhận thuốc mới cần thanh toán tiền. Phí ship chúng tôi sẽ báo sau khi chốt đơn hàng.