Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× giotrif 30mg là thuốc gì? Giotrif 30mg
1 x 22.000.000 đ
22.000.000 đ
Số lượng 200 sản phẩm có sẵn
22.000.000 đ

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Giotrif 30mg  × 1 22.000.000 đ
Tạm tính 22.000.000 đ
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 22.037.000 đ
  • Quý khách nhận thuốc mới cần thanh toán tiền. Phí ship chúng tôi sẽ báo sau khi chốt đơn hàng.