Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Thuốc Mifestad 200 Mifestad 200
1 x 450.000 đ
450.000 đ
Số lượng 200 sản phẩm có sẵn
450.000 đ
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 450.000 đ
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 487.000 đ