Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Triplixam 5mg/1.25mg/5mg Triplixam 5mg/1.25mg/10mg
1 x 350.000 đ
350.000 đ
Số lượng 200 sản phẩm có sẵn
350.000 đ

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Triplixam 5mg/1.25mg/10mg  × 1 350.000 đ
Tạm tính 350.000 đ
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 383.000 đ
  • Quý khách nhận thuốc mới cần thanh toán tiền. Phí ship chúng tôi sẽ báo sau khi chốt đơn hàng.