Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× thuốc franilax 20mg-50mg Thuốc franilax
1 x 70.000 đ
70.000 đ
Số lượng 200 sản phẩm có sẵn
70.000 đ
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 70.000 đ
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 107.000 đ