Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× CKDCIPOL-N 25MG CKDCIPOL-N 25MG✅
1 x 780.000 đ
780.000 đ
Số lượng 200 sản phẩm có sẵn
780.000 đ
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 780.000 đ
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 817.000 đ