Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Augmentin Augmentin 1g
1 x 308.000 đ
308.000 đ
Số lượng 200 sản phẩm có sẵn
308.000 đ
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 308.000 đ
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 345.000 đ