Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Hình ảnh thuốc Deferiprone A.T 500mg Deferiprone A.T 500mg
1 x 195.000 đ
195.000 đ
Số lượng 200 sản phẩm có sẵn
195.000 đ
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 195.000 đ
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 232.000 đ