Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Hình ảnh thuốc Hemax 2000IU Hemax 2.000IU
1 x 240.000 đ
240.000 đ
Số lượng 200 sản phẩm có sẵn
240.000 đ
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 240.000 đ
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 277.000 đ