Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Hình ảnh thuốc Minirin 0.1mg Minirin 0.1 mg
1 x 730.000 đ
730.000 đ
Số lượng 200 sản phẩm có sẵn
730.000 đ
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 730.000 đ
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 767.000 đ