Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Drofen 150mg Drofen
1 x 345.000 đ
345.000 đ
Số lượng 200 sản phẩm có sẵn
345.000 đ
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 345.000 đ
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 382.000 đ