Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Amlodac 5 Amlodac 5
1 x 78.000 đ
78.000 đ
Số lượng 200 sản phẩm có sẵn
78.000 đ
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 78.000 đ
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 115.000 đ