Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Vitamin K1 Vitamin K1 10mg/1ml
1 x 95.000 đ
95.000 đ
Số lượng 200 sản phẩm có sẵn
95.000 đ
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 95.000 đ
Giao hàng

Vận chuyển đến Việt Nam.

Đổi địa chỉ
Tổng 95.000 đ