Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Ích Mẫu Lợi Nhi Ích Mẫu Lợi Nhi
1 x 245.000 đ
245.000 đ
Số lượng
245.000 đ

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Ích Mẫu Lợi Nhi  × 1 245.000 đ
Tạm tính 245.000 đ
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 278.000 đ
  • Quý khách nhận thuốc mới cần thanh toán tiền. Phí ship chúng tôi sẽ báo sau khi chốt đơn hàng.