Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Calcium Sandoz 500mg Calcium Sandoz 500mg
1 x 135.000 đ
135.000 đ
Số lượng 200 sản phẩm có sẵn
135.000 đ
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 135.000 đ
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 172.000 đ