Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× ảnh bixentin 20 3 Bixentin 20
1 x 9.000 đ
9.000 đ
Số lượng
9.000 đ

Thông tin thanh toán

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tạm tính
Bixentin 20  × 1 9.000 đ
Tạm tính 9.000 đ
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 42.000 đ
  • Quý khách nhận thuốc mới cần thanh toán tiền. Phí ship chúng tôi sẽ báo sau khi chốt đơn hàng.