Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Thuốc Dianeal low cacium (2.5mEq/l) peritoneal dialysis solution with 1.5% dextrose Dianeal low cacium (2.5mEq/l) peritoneal dialysis solution with 1.5% dextrose
1 x 100.000 đ
100.000 đ
Số lượng 200 sản phẩm có sẵn
100.000 đ
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 100.000 đ
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 137.000 đ