Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× NƯỚC SÚC MIỆNG HMU Fluorinze 0.05 % NaF NƯỚC SÚC MIỆNG HMU Fluorinze 0.05 % NaF
1 x 160.000 đ
160.000 đ
Số lượng 200 sản phẩm có sẵn
160.000 đ
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 160.000 đ
Giao hàng

Vận chuyển đến Việt Nam.

Đổi địa chỉ
Tổng 160.000 đ