Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Thuốc Citicolin A.T Citicolin A.T
1 x 499.000 đ
499.000 đ
Số lượng 200 sản phẩm có sẵn
499.000 đ
Cộng giỏ hàng

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 499.000 đ
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 536.000 đ