Trung tâm thông tin thuốc

1. Vài nét về sự ra đời và phát triển của Trung tâm thông tin thuốc

1.1.Trên thế giới

 • Năm 1962, Trung tâm thông tin thuốc (TTT) đầu tiên được thành lập tại trung tâm Y tế Kentucky-Mỹ, do một bộ phận được tách ra khỏi khoa dược để chuyên làm nhiệm vụ cung cấp thông tin thuốc. Sau đó, mô hình này được lan rộng và hoàn thiện dần không chỉ ở Mỹ mà còn ở các nước có nền Y tế phát triển khác. Sang thập kỷ 70, tại nhiều nước đã hình thành hệ thống các Trung tâm TTT từ trung ương đến địa phương. Tại Anh, Trung tâm TTT đầu tiên được thành lập năm 1969 tại bệnh viện London và bệnh viện đa khoa Leeds, đến cuối thập kỷ 70, các Trung tâm TTT đã được hình thành ớ hầu hết các bệnh viện đa khoa địa phương.
 • Đa phần các Trung tâm TTT được đặt tại các bệnh viện và các trung tâm y tế, chỉ một phần nhỏ đặt tại các trường đại học dược. Tuy nhiên phần lớn các trung tâm đều có liên hệ với các trường dược với mục đích đào tạo. Ví dụ theo một khảo sát tại Mỹ năm 1992, 80% các Trung tâm TTT đặt tại các bệnh viện và trung tâm y tế, trong đó 75% có liên kết với trường dược và khoảng 50% các trung tâm là cơ sở thực hành cho sinh viên dược.
 • Cùng với thời gian, quy mô của Trung tâm TTT ngày càng phát triển, đối tượng phục vụ ngày càng đa dạng và chất lượng thông tin ngày càng được nâng cao. Đồng thời, chương trình đào tạo trong và sau đại học cho các dược sĩ làm công tác thông tin thuốc cũng được hoàn thiện dần, đảm bảo cho các dược sĩ công tác tại các Trung tâm TTT đảm nhận được vai trò là các “chuyên gia thông tin thuốc

1.2. Tại Việt Nam

 • Những năm trước đây, Việt Nam rất thiếu thông tin thuốc, thiếu từ nguồn thông tin đến một hệ thống tổ chức về thông tin, thiếu một cơ chế thu thập và cung ứng thông tin… Ngày nay, cùng với sự phát triển của tin học, sự mở cửa thị trường nói chung và thị trường thuốc nói riêng đã làm cho tình hình thông tin thuốc tiến bộ nhanh chóng.

Hiện nay, có các trung tâm cung cấp thông tin thuốc tại Việt Nam :

 • Thư viện – Trung tâm TTT Trường Đại học Dược Hà Nội
 • Thư viện Y học Trung ương – Trung tâm ADR – thông tin thuốc phía Nam.
 • Hệ thống các đơn vị thông tin thuốc tại các bệnh viện

Tuy nhiên, các trung tâm này hoạt động còn mang tính riêng lẻ, tính chuyên môn hoá chưa cao, nhiều khi mới chỉ dừng lại ở mức độ thu thập các tài liệu có liên quan, chưa thực hiện được kỹ năng đánh giá – phân tích – tổng hợp thông tin. Đồng thời, trong chương trình đào tạo và đào tạo lại cho dược sĩ, thông tin thuốc mới chỉ chiếm một thời lượng nhỏ. Chính vì vậy, các dược sĩ làm việc tại các đơn vị này cũng chưa hoàn toàn đảm đương được trách nhiệm là các chuyên gia về thông tin thuốc.

2. Chức năng của Trung tâm thông tin thuốc

 • Thu thập, tổng hợp, xử lý các thông tin liên quan đến thuốc và sức khoẻ.
 • Lưu trữ thông tin có hệ thống để dễ khai thác.
 • Biên tập thông tin phục vụ các nhu cầu.
 • Cung cấp những dịch vụ thông tin hiệu quả
 • Thu thập thông tin phản hồi từ người dùng tin.

Trên đây là một số chức năng cơ bản của trung tâm TTT. Ngoài ra, tuỳ theo quy mô mà các trung tâm TTT còn có thêm các chức năng khác như xuất bản, đào tạo… Để hiểu rõ hơn, có thể tham khảo chức năng của hệ thống trung tâm TTT ở Anh:

 • Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thông tin thuốc: lựa chọn phần cứng và phần mềm thích hợp, phát triển một trang chủ thông tin thuốc (ukdipg.org.uk)
 • Đảm bảo tiêu chuẩn và chất lượng cho các câu trả lời từ trung tâm TTT
 • Thông tin sản phẩm mới
 • Cung cấp và tư vấn thông tin chuyên ngành: mỗi chuyên ngành lại được phân công cho các trung tâm chuyên biệt
 • Đào tạo: bao gồm các khoá đào tạo Quốc gia được tổ chức hàng năm cho những người cần kỹ năng thông tin thuốc, tổ chức các khoá đào tạo nâng cao cho những người đã có kinh nghiệm.

– Xây dựng và phát triển hệ thống cơ sở dữ liệu “Pharmline”- đây là hệ thống dữ liệu thông tin thuốc dưới dạng các bản tóm tắt, được hình thành từ năm 1978. Đến nay đã có khoảng 100.000 bản tóm tắt, được luân chuyển hàng tháng trên các đĩa CD-ROM tới hầu hết các trung tâm thông tin thuốc trên nước Anh và tới những người sử dụng khác có quan tâm đến các dữ liệu này. Thông tin này cũng có thể tìm được trên mạng từ các trang chủ Dialog và Datastar hay trên mạng của Ban Y tế quốc gia (National Health Service – + Thêm chuyên mục NHS).

Bảng  Một số trung tâm thông tin thuốc chuyên biệt ở Anh

Chuyên ngành Trung tâm TTT
Thuốc cho phụ nữ cho con bú Trung tãm TTT “Trent and West”
Thuốc cho phụ nữ có thai và các vấn đề liên quan đến quái thai Trung tảm TTT “Northern and Yorkshire”
Thuốc cho bệnh nhân suy thận Trung tâm TTT “South and West {Bristoi)”
Thuốc cho bệnh nhân suy gan Trung tâm TTT của bệnh viện st James’s, Leeds
Thuốc cho trẻ em Trung tâm TTT của bệnh viện Alder Hey, Liverpoo!
Thuốc trong nha khoa Trung tâm TTT “North VVest (Manchester)”
Thuốc ung thư Trung tâm TTT bệnh viện Hoàng gia Marsden
Độc chất học Trung tâm TTT “Northern and Yorkshire” và “Northern Ireland”
AIDS Trung tâm TTT bệnh viện St Mary và bệnh viện Chelsea, London
Thuốc tâm thần Trung tâm TTT bệnh viện Maudsley, London
 • Xây dựng quy trình thông tin thuốc: các quy trình này được khuyến cáo sử dụng tại tất cả các trung tâm thông tin thuốc, bao gồm các tiêu chuẩn về khía cạnh pháp lý và đạo đức của thông tin thuốc, các khuyến cáo về nguồn thông tin tối thiểu, các tài liệu thích hợp để đáp ứng các yêu cầu và các lĩnh vực thông tin…
 • Xuất bản: các tạp chí thông tin thuốc, sổ tay thông tin thuốc, từ điển tra cứu cho dược sĩ thông tin thuốc ở Anh, sách mới và danh mục…

copy ghi nguồn; https://nhathuocngocanh.com

link bài viết : https://nhathuocngocanh.com/trung-tam-thong-tin-thuoc/

Trả lời (Quy định duyệt bình luận)

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image. Drop file here