Tiêu chuẩn để lựa chọn thuốc hợp lý

  1. Tiêu chuẩn đe lựa chọn thuốc hợp lý được trình bày trong bảng
Bảng . Bốn tiêu chuẩn cần thiết để lựa chọn được thuốc hợp lý

TT Tiêu chuẩn lựa chọn Ký hiệu
1 Hiệu quả điếu trị tốt H
2 An toàn cao A
3 Tiện dụng (Dễ sử dụng) T
4 Kinh tế (Rẻ nhất so với các thuốc đã đạt 3 tiêu chuẩn trên) K

Hiệu quả (H)

Là khả năng khỏi bệnh, tỷ lệ bệnh nhân được chữa khỏi cao.

An toàn (A)

Là khả năng xuất hiện tác dụng không mong muốn thấp. Tính an toàn thường được so sánh theo tỷ lệ Hiệu quả hay rùì ro. Trị số này càng cao càng tốt.

Tiện dụng (T)

Tức là dễ sử dụng, bao gồm cách đưa thuốc, số lần dùng thuốc trong ngày… phù hợp. càng dơn giản càng tốt.

Kinh tế (K)

Là chi phí tiền thuốc hợp ỉý cho một ngày điều trị, một liệu trình điều trị (còn gọi là tiền tính theo DDD. Defined Daily Dose) hoặc cho cả liệu trình điều trị. Có những trường họp người ta tính vào chi phí điều trị cả tiền cùa các xét nghiệm cận lâm sàng cần phải làm khi sử dụng thuốc.

Ngoài các tiêu chuẩn trên, còn có nhiều tài liệu còn đưa vào thêm 1 tiêu chuẩn:

Tính sẵn có

Nghĩa là thuốc phải có từ cơ sờ điều trị, như vậy là phải ưu tiên cho những thuốc nằm trong danh mục thuốc thiết yếu

Các tiêu chuẩn trên được tính điểm ưu tiên khác nhau tuỳ theo bệnh (cấp tính, mạn tính, mức độ trầm trọng..,).

2. Ví dụ cụ thể:

Đau thắt ngực là một biểu hiện của cơn co thắt mạch vành, nếu không xử trí kịp thời có thể dần đến thiếu máu và nhồi máu cơ tim với nguy cơ tử vong cao. Nhiệm vụ ở đây là phải dùng thuốc giãn mạch vành có tác dụng nhanh. trong trường hợp như vậy, tiêu chuẩn hiệu quà là quan trọng nhất. Tiêu chuẩn thứ 2 cẩn được quan tâm là phải là dễ dùng (tiện dùng) vì đa số trường hợp bệnh nhân tự xứ trí khi lên cơn đau. Tính kinh tế và tính an toàn được đánh giá thấp hem vì thuốc chỉ dùng trong một đợt ngắn. Trong trường hợp đau thắt ngực này tiện dùng, hiệu quả nhất là dùng viên đặt dưới lưỡi Nitroglycerin

Tuy nhiên, nếu lựa chọn thuốc để dự phòng cơn đau thắt ngực nhằm làm giảm nguy cơ thì 2 vếu tố an toàn và kinh tế lại là yếu tố quan trọng vì không phải là tình huống cấp bách và phải dùng lâu dài.

Nói chung tiêu chuẩn hiệu quả trong mọi trường hợp đều được đánh giá rất cao nhưng chiếm tỷ lệ bao nhiêu so với cá 4 tiêu chuẩn thì tùy từng trường hợp.

copy ghi nguồn: https://nhathuocngocanh.com/

link bài viết: https://nhathuocngocanh.com/tieu-chuan-de-lua-chon-thuoc-hop-ly/

Trả lời (Quy định duyệt bình luận)

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image. Drop file here