Tiêm 2 đợt corticoid trước sinh vẫn an toàn sau khi vỡ ối non

tiêm corticoid

Hai đợt tiêm corticosteroids có thể được dùng cho thai phụ bị vỡ ối non mà không làm tăng nguy cơ nhiễm trùng sơ sinh, theo một bài báo được công bố trực tuyến ngày 6 tháng 10 trên Obstetrics & Gynecology.

vỡ ối non

Nghiên cứu về vai trò bảo vệ thần kinh của magnesium

Từ năm 2000, các khuyến cáo của Viện quốc gia Eunice Kennedy Shriver về Sức khỏe và Phát triển trẻ em đã giới hạn một đợt tiêm steroid duy nhất. Tuy nhiên, các dữ liệu hỗ trợ cho khuyến cáo đó còn ít, theo Cynthia Guamfi-Bannerman và Moeun Son tại Khoa phụ sản Trung tâm y tế Đại học Columbia, New York.

tiêm corticoid

Do đó, họ tiến hành phân tích thứ cấp các dữ liệu từ một nghiên cứu về vai trò bảo vệ thần kinh của magnesium được thực hiện bởi Đơn vị Y khoa Mẹ và Thai.

Trong số 2.241 phụ nữ trong nghiên cứu ban đầu, có 1641 trường hợp đơn thai vỡ ối non đã được tiêm một hoặc hai đợt corticosteroids đã được đưa vào phân tích hiện tại. Có 145 phụ nữ được tiêm 2 đợt corticosteroids. Không có sự khác biệt về độ tuổi, chủng tộc, tuổi thai và phương pháp sinh so với những phụ nữ được tiêm 1 đợt.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy không có sự khác biệt có ý nghĩa về tỷ lệ nhiễm khuẩn sơ sinh giữa hai nhóm, 16,2% ở nhóm phụ nữ đã nhận được một đợt và 17,2% đối với nhóm được tiêm hai đợt steroid. Họ cũng nhận thấy không có sự khác biệt rõ ràng trong cân nặng khi sinh hoặc tỷ lệ hội chứng suy hô hấp (RDS).

“Chúng tôi nhận thấy ở những trường hợp vỡ ối hơn 14 ngày, tuổi thai lúc sinh thấp hơn, cân nặng khi sinh thấp hơn, và hội chứng suy hô hấp có liên quan với nhiễm trùng sơ sinh,” các nhà nghiên cứu cho biết. “Những mối liên quan này đã được biết rõ, và trước lẫn sau khi điều chỉnh các mối liên quan này trong mô hình hồi quy của chúng tôi, hai đợt tiêm corticosteroids đều không liên quan với nhiễm trùng sơ sinh.”

Nghiên cứu đơn trung tâm các trẻ sơ sinh ra đời từ năm 2002 đến 2011 do vỡ ối non sau 1 tuần hoặc lâu hơn

Trong một bài viết khác cũng được công bố trực tuyến ngày 06 tháng 10 trên tạp chí sản phụ khoa, Jane E. Brumbaugh, MD và cộng sự tại khoa Nhi Đại học Iowa, Iowa City, mô tả một nghiên cứu đơn trung tâm các trẻ sơ sinh ra đời từ năm 2002 đến 2011 do vỡ ối non sau 1 tuần hoặc lâu hơn.

Họ thấy rằng tỷ lệ sống ở trẻ sơ sinh non tháng do vỡ ối non có tiêm corticoid không khác biệt có ý nghĩa thống kê so với những trẻ sơ sinh non tháng do vỡ ối non không được tiêm corticoid (90% và 95%). Tuy nhiên, trẻ sơ sinh được tiêm corticoid có nhiều khả năng có biến chứng phổi.

“Nghiên cứu của chúng tôi mở rộng thêm tuổi thai lúc ối vỡ và thời gian từ lúc vỡ ối đến khi trẻ sinh sống, trong bối cảnh sử dụng corticosteroids trước sinh, surfactant và oxit nitric qua mũi. Mặc dù khả năng sống có cải thiện trong hai thập kỷ qua, trẻ sơ sinh non tháng do vỡ ối non vẫn cần nhiều nguồn lực hỗ trợ hơn nữa”, các nhà nghiên cứu kết luận.

BS Mạc Thị Mỹ Nguyện

Trả lời (Quy định duyệt bình luận)

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image. Drop file here