Thuốc chống trầm cảm

Tác giả: Dược sĩ Đinh Thủy.

Hiệu đính: Dược sĩ Phan Quang Khải, Dược sĩ Trần Thị Thu Thủy. Dược sĩ Từ Phạm Hiền Trang, Dược sĩ Phạm Thị Hảo, Dược sĩ Hà Mỹ Ngọc – Thông Tin Thuốc – Dược Lâm Sàng.

Duy trì hay ngừng sử dụng thuốc chống trầm cảm tại các cơ sở chăm sóc y tế ban đầu

Vấn đề lâm sàng

Số lượng đơn thuốc chống trầm cảm tại các cơ sở chăm sóc ban đầu đã tăng lên ở các quốc gia phát triển trong các thập kỷ gần đây, chủ yếu do kéo dài thời gian điều trị. Tỷ lệ tái phát cao sau khi dừng điều trị đã được báo cáo, tuy nhiên những nghiên cứu đó còn nhiều điểm hạn chế.

Thuốc trầm cảm

Thử nghiệm lâm sàng

Thiết kế: Thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên, mù đôi, đối chứng với giả dược, hai nhóm song song bao gồm các BỆNH NHÂN trong 150 phòng khám đa khoa tại Vương Quốc Anh so sánh hiệu quả của việc duy trì hoặc ngừng sử dụng thuốc chống trầm cảm trong số các BỆNH NHÂN đã dùng thuốc chống trầm cảm ít nhất 9 tháng và đủ điều kiện để cân nhắc ngừng sử dụng thuốc.

Can thiệp: 478 người trưởng thành đang dùng liều tiêu chuẩn của thuốc chống trầm cảm (citalopram, sertraline, fluoxetine và mirtazapine) được phân ngẫu nhiên vào hai nhóm: nhóm duy trì chế độ liều hiện tại hoặc nhóm dùng liều thấp hơn và cuối cùng ngừng dùng thuốc, phối hợp với giả dược (dùng xen kẽ trong quá trình giảm liều hoặc thay thế hoàn toàn khi ngừng thuốc chống trầm cảm). Tiêu chí chính là tái phát bệnh trầm cảm.

Kết quả

Hiệu lực: Trong suốt 52 tuần của thử nghiệm, tần suất tái phát bệnh trầm cảm trong nhóm ngừng thuốc cao hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm vẫn duy trì sử dụng thuốc.

An toàn: BỆNH NHÂN trong nhóm ngừng thuốc có nhiều triệu chứng của trầm cảm, lo âu và hội chứng cai thuốc hơn.

Hạn chế và câu hỏi đặt ra

BỆNH NHÂN dùng escitalopram và những BỆNH NHÂN dùng liều khác với liều duy trì thông thường của thuốc chống trầm cảm đã bị loại khỏi thử nghiệm.

Thử nghiệm thiếu sự đa dạng về chủng tộc và sắc tộc; các kết quả có thể không phù hợp khi áp dụng cho BỆNH NHÂN bên ngoài Vương quốc Anh.

Bàn luận

BỆNH NHÂN ngừng dùng thuốc chống trầm cảm tại các cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu ở Vương quốc Anh, có tần suất tái phát bệnh cao hơn BỆNH NHÂN tiếp tục chế độ liều hiện tại trong 52 tuần.

Tài liệu tham khảo

Lewis G, Marston L, Duffy L, et al. Maintenance or Discontinuation of Antidepressants in Primary Care. N Engl J Med. 2021;385(14):1257-1267. (doi:10.1056/NEJMoa2106356)

Trả lời (Quy định duyệt bình luận)

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image. Drop file here