Thông số Dược động học thay đổi ở bệnh nhân suy thận

Sự suy giảm chức năng thận ảnh hường đên cá 4 quá trình hấp thu, phân bố, chuyển hoá và thải trừ thuốc, trong đó sự giảm sút thải trừ là quan trọng nhất.

1. Sinh khả dụng (F%)

Do tổn thương thận, tuần hoàn máu bị ứ trệ và cơ thể bị phù. Trạng thái bệnh lý này ảnh hưowngr đến sinh khả dụng của các thuốc dùng theo đường tiêm bắp và tiêm dưới da. Với thuốc đưa theo đường uống, tổn thương chức năng thận, ngược lại có thể lam tăng sinh khả dụng của những thuốc có hê số chiết xuất ở gan cao, chịu sư khử hoạt manh ở vòng tuần hoàn đầu (first-pass) như thuốc propranolol, verapamil, các hormon,.. Hậu quả là do bão hoà khả năng phá huỷ thuốc của gan, do nồng độ thuốc trong máu tăng cao và do ứ trê tuần hòan trong đó có tuần hoàn gan- ruột chứ không phái do tăng hấp thu cua thuốc.

2. Thể tích phân bố

Một số tổn thương bệnh lý ở thận gây giảm lượng albumin trong huyết thanh, thay đổi cấu trúc một số protêin của huyết tương. Ngoài ra, một số chất nội sinh như urê, creatinin, các acid béo… bị ứ trệ cũng là nguyên nhân cạnh tranh với thuốc trong liên kết với protein của huyết tương, làm tăng nồng độ thuốc tự do.

Sự tăng thế tích chất lỏng ở ngoại bào cộng với tăng nồng độ thuốc tự do dẫn đến tăng thể tích phân bố (Vd) của nhiều thuốc. Tuy nhiên, quy luật này không đúng với mọi loại thuốc và trong một số trường hợp suy thận lại thấy giảm thể tích phân bố.

3. Độ thanh thải qua thận (Clearance renal – CIR)

Tổn thương thận rất ít ảnh hưởng đến chuyến hoá thuốc tại gan. Sự ứ trệ các chất chuyển hoá khi suy thận có thể dẫn tới việc tăng bài xuất qua mặt các dạng liên hợp với acid glucuronic cuả những thuốc được bài xuất nhiều ở dạng này như oxagepam, diẠunisal… Các chất chuyển hoá qua gan được bài xuất vào mật rồi đổ vào ruột, sau đó một phần được thái ra ngoài theo phân, một phần được enzvm glucuronidase của ruột thuỷ phân, và giải phóng thuốc trở lại dạng tự do và tái hấp thu trở lại từ ruột vào máu. Quá trinh này ảnh hưởng đến độ thanh thải thuốc qua thận mà hậu quá là giảm ClR.

4. Thời gian bán thải (t1/2)

Các thuốc bài xuất qua thận trên 50% ở dạng còn hoạt tính có t1/2 tăng rõ rệt khi sức lọc củarcầu thận < 30ml/ph. Trái lại những thuốc bị chuyển hoá gần như 100% ở gan lại có t 1/2 không đổi  khi thiểu năng thận (hình 2.1).

Từ kết quà này, có ý kiến cho rằng trong trường hợp suy thận, nên chọn những thuốc được chuyển hoá ở gan để giảm bớt độc tính. Những thuốc hại xuất gần như 100% ờ dạng còn hoạt tính qua thận như gentamicin, tetracyclin… bắt buộc phải hiệu chỉnh lại liều ở bệnh nhân sử dụng.

copy ghi nguồn: https://nhathuocngocanh.com/

link bài viết: https://nhathuocngocanh.com/thong-so-duoc-dong-hoc-thay-doi-o-benh-nhan-suy-than/

Trả lời (Quy định duyệt bình luận)

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image. Drop file here