Tag Archives: Viêm phổi

VIÊM PHỔI LIÊN QUAN ĐẾN THỞ MÁY

Viêm phổi liên quan đến thở máy

ĐẠI CƯƠNG Viêm phổi liên quan đến thở máy (Ventilator Associated Pneumonia – VAP), được định nghĩa là nhiễm trùng nhu mô phổi xảy ra sau 48 giờ kể từ khi người bệnh được thở máy (qua ống nội khí quản, hoặc canuyn mở khí quản), người bệnh không trong thời kỳ ủ bệnh tại […]

098 572 9595