Enter your keyword

CHẨN ĐOÁN VIÊM PHẾ QUẢN CẤP VÀ TIẾN TRIỂN, BIẾN CHỨNG

CHẨN ĐOÁN VIÊM PHẾ QUẢN CẤP VÀ TIẾN TRIỂN, BIẾN CHỨNG

Chẩn đoán viêm phế quản cấp và biến chứng 1. CHẨN ĐOÁN 1.1. Chẩn đoán viêm phế quản cấp xác định dựa vào Triệu chứng của viêm đường hô hấp trên Nhẹ: viêm họng đỏ, chảy nước mũi. Nặng: viêm mũi mủ, viêm xoang, viêm amiđan, viêm tai giữa. Triệu chứng của viêm đường hô… View more