Tag Archives: Tuần hoàn

SỐC GIẢM THỂ TÍCH MÁU

Cấp cứu sock giảm thể tích tuần hoàn

ĐẠI CƯƠNG Sốc là một hội chứng lâm sàng xảy ra do giảm tưới máu tổ chức dẫn tới thiếu oxy tổ chức và tổn thương tế bào. Sốc do giảm thể tích máu là hậu quả của tình trạng giảm tiền gánh do mất thể tích dịch trong lòng mạch (có thể do mất […]

098 572 9595