Tag Archives: Tim

SỐC TIM

Sốc tim

ĐẠI CƯƠNG Sốc tim là tình trạng giảm cung lượng tim không đáp ứng được nhu cầu oxy của các tổ chức trong cơ thể. Chẩn đoán sốc tim đặt ra sau khi đã loại trừ các sốc khác: sốc giảm thể tích, sốc phản vệ, sốc nhiễm khuẩn. Các rối loạn huyết động đặc […]

098 572 9595