Tag Archives: Nhiễm khuẩn

SỐC NHIỄM KHUẨN

Sốc nhiễm khuẩn

ĐẠI CƯƠNG Sốc nhiễm khuẩn là giai đoạn nặng của quá trình diễn biến liên tục bắt đầu từ đáp ứng viêm hệ thống do nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn nặng, sốc nhiễm khuẩn và suy đa tạng. Tỷ lệ do sốc nhiễm khuẩn chiếm từ 40 đến 60%. Vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể […]

098 572 9595