Tag Archives: Kiềm toan

CÁC RỐI LOẠN THĂNG BẰNG KIỀM TOAN

Roi_loan_kiem_toan

KHÁI NIỆM CƠ BẢN Nồng độ ion H+ ở dịch ngoài tế bào (DNTB) được xác định bởi cân bàng giữa PCO2 và HCO3. Mối tương quan được thể hiện: H+ (neq/l) = 24 x (PCO2/ [HCO3]) Bình thường: PCO2 40 mmHg, HCO3 24 mEq/l. Nồng độ H+ bình thường ở máu động mạch là […]

098 572 9595