Tag Archives: Cơ vân

HỘI CHỨNG TIÊU CƠ VÂN CẤP

Hội chứng Tiêu cơ vân cấp

ĐẠI CƯƠNG Tiêu cơ vân (Rhabdomyolysis-TCV) là một hội chứng trong đó các tế bào cơ vân bị tổn thương và huỷ hoại dẫn đến giải phóng một loạt các chất trong tế bào cơ vào máu: kali, axit uric, myoglobin, axit lactic, các enzym: creatine kinase (CK), AST, ALT… dẫn đến rối loạn nước […]

098 572 9595