Sử dụng thuốc trong điều trị cho trẻ em

điều trị cho trẻ em

MỤC TIÊU

  1. Trình bày được những khác biệt về dược dộng học ở trẻ em so với người lớn.
  2. Nêu được những thay đổi vế tính nhạy cảm trong đáp ứng và phản ứng bất thường của cơ thể trẻ em đối với thuốc.
  3. Phân tích được 3 nguyên tắc trong sử dụng thuốc cho trẻ em.

trẻ em

NỘI DUNG

Trong nhi khoa việc lựa chọn và sử dụng thuốc có nhiều điểm khác biệt vì ở giai đoạn này trong cơ thể trẻ em có nhiều cơ quan chưa hoàn thiện đầy đủ về chức năng (đặc biệt là giai đoạn sơ sinh) và có nhiều biến động cả về thể chất lẫn tâm lý (giai đoạn dậy thì).

Tuổi của trẻ em được chia theo các lớp tuổi khác nhau 

            Phân loại trẻ em

              Lớp tuổi

Sơ sinh thiếu tháng

(Premature)

Sinh khi chưa đầy 38 tuần thai

Sơ sinh đủ tháng

(Nevvborn, Neonate)

Dưới 1 tháng tuổi

Trẻ 1 năm

(Iníant, Baby)

Từ 1 tháng đến 12 tháng tuổi

Trẻ nhỏ

(Voung child)

> 1 tuổi đến 6 tuổi

Trẻ lớn

(Older child)

> 6 tuổi đến 12 tuổi

Thanh thiếu niên

(Adolescent)

>12 tuổi đến 18 tuổi

 Cách phân loại này phán ánh sự thay đổi về mặt sinh học qua từng giai đoạn và liên quan nhiều dến việc lựa chọn và sử dụng thuốc Trong nhi khoa.

 Với mục tiêu đảm bảo sử dụng thuốc an toàn hợp lý trong điều trị cho trẻ em, chuyên đề này cung cấp những kiến thức liên quan đến dược động học, dược lực học trong đáp ứng với thuốc ở trẻ em. Để từ đó có được những quyết định trong lựa chọn thuốc, liều dùng, dạng dùng phù hợp.

Ngày viết: UTC+7 - Tuyên bố từ chối trách nhiệm Báo cáo nội dung không chính xác
Trả lời (Quy định duyệt bình luận)

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image. Drop file here