Quy trình xét duyệt hội đồng đạo đức Y sinh học

Quy trình xét duyệt Hội đồng đạo đức Y sinh học

Sau khi được hội đồng khoa học duyệt đề cương, các bạn sẽ phải cần thêm một bước không kém phần quan trọng là xét duyệt hội đồng đạo đức Y sinh học. Nhằm quy định thống nhất trình tự tiếp nhận và xử lý hồ sơ theo khía cạnh đạo đức trong nghiên cứu y sinh học. Đảm bảo thực hiện đúng qui định tiếp nhận, thẩm định và xử lý hồ sơ đề nghị chấp nhận kết quả nghiên cứu của đề tài. Nhà Thuốc Ngọc Anh (nhathuocngocanh.com) xin gửi đến những thông tin liên quan đến quá trình nộp hồ sơ xét duyệt hội đồng đạo đức khía cạnh Y sinh học cho các bạn.

Hồ sơ trình nộp xét duyệt y đức bao gồm:

  • Đơn xin xét duyệt hồ sơ đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học.
  • Qui trình xem xét rút gọn.
  • Qui trình xem xét đầy đủ.
  • Lý lịch của chủ nhiệm đề tài và nghiên cứu viên chính.
  • Bảng giới thiệu và đồng thuận tham gia nghiên cứu.
  • Các phụ lục, bệnh án, biểu mẫu, bảng câu hỏi của đề tài.
  • Quyết định người hướng dẫn (đối với học viên sau đại học).
  • Đề cương nghiên cứu đã được Hội đồng khoa học thông qua.

Lưu ý: Đối với biểu mẫu Quy trình xem xét rút gọn và Quy trình xem xét đầy đủ chỉ thực hiện 01 trong 02 mẫu tùy theo loại thiết kế nghiên cứu của đề tài.

Cách thức nộp hồ sơ

Bước 1: Phòng nghiên cứu khoa học- công nghệ nhận và kiểm tra hồ sơ của nghiên cứu viên nếu hồ sơ không đủ theo qui định của HĐĐĐ thì trả ngay cho nghiên cứu viên trong ngày tiếp nhận hồ sơ. Những hồ sơ đủ tiêu chuẩn theo qui định sẽ trình lên Chủ tịch Hội đồng đạo đức trong vòng 01 ngày để xem xét và chỉ định đề tài theo quy trình rút gọn hoặc quy trình đầy đủ.

Bước 2: Phòng nghiên cứu khoa học- công nghệ thông báo đến nghiên cứu viên kết quả của Chủ tịch Hội đồng đạo đức trong vòng 01 tuần tính từ thời điểm chuyên viên Phòng nghiên cứu khoa học- công nghệ nhận đủ hồ sơ từ Chủ tịch Hội đồng đạo đức.

Bước 3: Khi nhận được bản nhận xét của thành viên Hội đồng đạo đức, phòng nghiên cứu khoa học- công nghệ sẽ tổng hợp và thông báo cho nghiên cứu viên chính để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo góp ý của Hội đồng. Nghiên cứu viên bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và nộp về Phòng nghiên cứu khoa học- công nghệ trong vòng 2 tuần tính từ thời điểm nhận được thông báo từ chuyên viên Phòng nghiên cứu khoa học- công nghệ.

Bước 4: Sau khi nhận được hồ sơ đã được chỉnh sửa hoàn thiện theo góp ý hội đồng, Chuyên viên Phòng nghiên cứu khoa học- công nghệ sẽ soạn thảo, trình Chủ tịch Hội đồng đạo đức và ban giám hiệu để ký ban hành Giấy chấp thuận (trong vòng 10 ngày). Phòng nghiên cứu khoa học- công nghệ thông báo trả kết quả cho nghiên cứu viên bằng tin nhắn điện thoại hoặc thư điện tử.

Quy trình xét duyệt Hội đồng đạo đức Y sinh học
Quy trình xét duyệt Hội đồng đạo đức Y sinh học

Biên tập: Hồng Phạm

Nguồn:

Group Hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu khoa học 

Ngày viết: UTC+7 - Tuyên bố từ chối trách nhiệm Báo cáo nội dung không chính xác
Trả lời (Quy định duyệt bình luận)

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image. Drop file here