Phỏng vấn sâu

I. Mục đích của phỏng vấn sâu

Tìm hiểu kiến thức, kinh nghiệm và niềm tin.

Hoàn cảnh và nguyên nhân dẫn đến các hiện tượng phức tạp hoặc nhạy cảm.

phỏng vấn

II. Các loại phỏng vấn sâu

1. Phỏng vấn không cấu trúc

Là phương pháp được sử dụng rộng rãi.

Nghiên cứu viên phải nhớ một số chủ đề cần phỏng vấn và có một danh mục chủ đề.

Nghiên cứu viên có thể chủ động thay đổi thứ tự của các chủ đề tùy theo hoàn cảnh phóng vấn và câu trả lời của người được phỏng vấn.

Phỏng vấn giống như nói chuyện, làm cho người được phỏng vấn cảm thấy thoải mái và cởi mở trả lời theo chủ đề phỏng vấn.

Ưu điểm:

Cho phép linh hoạt thay đổi cấu trúc phỏng vấn tùy theo ngữ cảnh và đặc điểm của đối tượng.

Có ích khi cần phỏng vấn những đối tượng cung cấp thông tin nhiều lần, nhiều hoàn cảnh.

Trường hợp không thể sử dụng được phỏng vấn chính thức, trong nghiên cứu các chủ đề nhạy cảm như ma túy, mại dâm, HIV/AIDS…

Nhược điểm:

Rất khó hệ thống hóa các thông tin và phân tích số liệu.

2. Phỏng vấn bán cấu trúc

Phỏng vấn dựa theo danh mục các câu hỏi hoặc các chủ đề cần đề cập đến.

Thứ tự và cách đặt câu hỏi có thể tùy thuộc vào ngữ cảnh và đặc điểm của đối tượng phỏng vấn.

Ưu điểm:

Sử dụng bản hướng dẫn phỏng vấn sẽ tiết kiệm thời gian phỏng vấn.

Danh mục các câu hỏi giúp xác định rõ những vấn đề cần thu thập nhưng vẫn cho phép linh hoạt để thảo luận các vấn đề mới nảy sinh.

Dễ hệ thống hóa và phân tích thông tin thu được.

Nhược điểm:

Cần phải có thời gian để thăm dò trước chủ đề quan tâm để xác định chủ đề nghiên cứu và thiết kế câu hỏi phù hợp.

3. Phỏng vấn có cấu trúc hoặc hệ thống

Phỏng vấn tất cả các đối tượng những câu hỏi như nhau.

Thông tin thu được các con số và các dữ liệu có thể đếm được.

Là một bộ phận trong nghiên cứu định tính giúp cho việc mô tả và phân tích các đặc điểm văn hóa và hành vi của đối tượng nghiên cứu.

phỏng vấn sâu

III. Quy trình phỏng vấn sâu

Trả lời (Quy định duyệt bình luận)

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image. Drop file here