Phân loại thông tin thuốc

1. Phân loại thông tin theo đối tượng được thông tin

1.1. Thông tin cho cán bộ y tế

Cho cá nhân:

+ Thầy thuốc kê đơn,

+ Y tá điều dưỡng.

+ Dược sĩ bệnh viện, cửa hàng.

+ Người bán thuốc.

Cho một tổ chức:

 • Hội đồng thuốc và điều trị
 • Bảo hiểm y tế

1.2. Thông tin cho người sử dụng

 • Bệnh nhân, người dùng thuốc.
 • Nhân dân, người tiêu dùng thuốc.

2. Phân loại thông tin theo nội dung chuyên biệt của thông tin

 • Các thông tin liên quan đến đặc tính và cách sử dụng của thuốc
 • Thông tin liên quan đến dạng bào chế và sinh khả dụng của thuốc
 • Thông tin về dược lực học
 • Thông tin về dược động học
 • Thông tin về đánh giá sử dụng, lựa chọn thuốc
 • Thông tin về hướng dẫn sử dụng thuốc (chế độ liều, phác đồ điều trị, lưu ý khi dùng…)
 • Thõng tin về ADR, về độc tính của thuốc
 • Thông tin về tác dụng gây quái thai, đột biến…
 • Thông tin về sử đụng thuốc cho các đối tượng đặc biệt
 • Thông tin về độ ổn định, tính tương kỵ của thuốc
 • Thông tin về tương tác thuốc
 • Các thông tin về luật, chính sách y tế, số đăng ký…
 • Thông tin về giá cả

3. Phân loại thông tin thuốc theo nguồn thông tin

 • Nguồn thông tin thường được chia thành ba loại: nguồn thông tin thứ nhất, nguồn thông tin thứ hai và nguồn thông tin thứ ba. Việc phân loại này dựa vào nguồn gốc, thành phần và chức năng của thông tin.

Nguồn thông tin thứ nhất

 • Là các bài báo, công trình gốc đăng tải đầy đủ trên các tạp chí hoặc đưa lên mạng Internet, các báo cáo chuyên môn, khoá luận tốt nghiệp của sinh viên, sổ tay phòng thí nghiệm… Các thông tin này thường do tác giả công bố các kết quả nghiên cứu của mình mà không có sự can thiệp, đánh giá của bên thứ hai. Khi sử dung nguồn thông tin thứ nhất, người sử dụng thông tin có thế xác định được phương pháp nghiên cứu, kết quả nghiên cứu và các kết luận có thể mà tác giả đạt được. Hiện nay, nguồn thông tin thứ nhất đang phát triển rất mạnh mẽ; trên thế giới có trên 20.000 tạp chí y sinh học có tên tuổi được xuất bản hàng năm, chưa kể các thông tin được công bố dưới dạng báo cáo khoa học hay đưa lên mạng…

Nguồn thông tin thứ hai

 • Bao gồm hệ thống mục lục các thông tin hoặc các bài tóm tắt của các thống tin thuộc nguồn thông tin thứ nhất, được sắp xếp theo các chủ đề nhất định. Khi muốn tìm hiểu một vấn đề cụ thể, người sử dụng có thể tham khảo nguồn thông tin thứ hai để có được một danh mục các thông tin có liên quan hoặc có thể đọc tóm tất các thông tin cùng chủ đề với vấn đề mình quan tâm. Như vậy nguồn thông tin thứ hai giúp người sử dụng tiếp cận vấn dề một cách toàn diện hơn, nhưng khi muốn hiểu đầy đủ một thông tin cụ thể nào đó, người sử dụng sẽ phải quay lại nguồn thông tin ban đầu. Hiện nay, đã có các nguồn thông tin thứ hai lưu trữ trong CD-ROM hoặc đưa lên mạng Internet, giúp người sử dụng tìm thông tin dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Nguồn thông tin thứ ba

 • Là các thông tin được xây dựng bằng cách tổng hợp các thông tin từ hai nguồn thông tin trên. Tác giả của nguồn thông tin thứ ba thường là các chuyên gia về thuốc trong một lĩnh vực nào đó; từ các kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực đó họ sẽ phân tích tổng hợp các thông tin liên quan để đưa ra thông tin mang tính khái quát về một vấn đề. Các thông tin thuộc nguồn thông tin thứ ba thường được công bố dưới dạng sách giáo khoa, các bản hướng dẫn điều trị chuẩn… Người sử dụng phần lớn khai thác nguồn thông tin này vì các thông tin thường ngắn gọn, súc tích và độ khái quát hoá cao (do đã được xử lý bởi các chuyên gia). Tuy nhiên, nhược điểm của nguồn thông tin thứ ba là tính cập nhật kém, độ tin cậy phụ thuộc vào năng lực của tác giả (vì có thể có sai sót do thành kiến của riêng tác giả, sai sót trong quá trình chuyển tải thông tin hoặc do tác giả không tập hợp được đầy đủ các thông tin ban đầu có liên quan hay đánh giá sai lệch các thông tin này…) và cũng như khi sử dụng nguồn thông tin thứ hai, khi cần tìm hiểu chính xác một thông tin cụ thể nào đó, người sử dụng có thể phải quay lại nguồn thông tin ban đầu.

copy ghi nguồn: https://nhathuocngocanh.com/ 

link bài viết: https://nhathuocngocanh.com/phan-loai-thong-tin-thuoc/

Trả lời (Quy định duyệt bình luận)

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image. Drop file here