Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có nhóm chứng về vai trò của Aspirin trong sinh non

aspirin

Nghiên cứu về sử dụng Aspirin liều thấp trước mang thai và nguy cơ sinh non

Nhằm đánh giá mối liên quan giữa sử dụng aspirin liều thấp trước khi mang thai và nguy cơ sinh non, Silver Robert M. và cộng sự đã tiến hành một nghiên cứu phân tích phân tầng các thử nghiệm về tác động của Aspirin trong thai kỳ và hệ sinh sản.

chuẩn bị sinh con

Tiêu chí phân tầng ban đầu là phụ nữ có một lần sẩy thai < 20 tuần trong vòng 1 năm; và phân tầng thứ cấp là: phụ nữ có 1 hoặc 2 lần sẩy thai không giới hạn thời gian và tuổi thai. Theo đó, phụ nữ có tiền sử sẩy thai được chọn ngẫu nhiên vào 2 nhóm can thiệp: uống aspirin liều thấp (81 mg) và acid folic hàng ngày (615 ca) hoặc uống giả dược chứa acid folic đơn thuần hàng ngày (613 ca). Tỷ lệ sinh non được so sánh giữa 2 nhóm sử dụng phương pháp phân tích tính trên số trường hợp bắt đầu điều trị (intent-to-treat analysis).

Kết quả

Kết quả nghiên cứu xác định tỷ lệ sinh non là 4,1% trong nhóm uống aspirin (22/535 ca) và 5,7% trong nhóm uống giả dược (31/543 ca) (với nguy cơ tương đối [RR] là 0.72; khoảng tin cậy 95% [CI] 0,42-1,23). Tỷ lệ sinh non tự phát là 1,1% trong nhóm can thiệp (6/535 ca) và 2,2% trong nhóm chứng (12/543 ca) (RR: 0.51, 95% CI: 0,19-1,34). Tỷ lệ sinh non do chỉ định sản khoa trong 2 nhóm can thiệp và nhóm chứng lần lượt là 2,6% (14/535 ca) và 2,9% (16/543 ca) (RR: 0.89, 95% CI: 0,44-1,80).

aspirin

Sau khi phân tích hiệu chỉnh, tỷ lệ sinh non trong 2 nhóm là 5,7% và 9,0% (RR: 0,63, 95% CI 0,37-1,09) và tỷ lệ sinh non tự phát là 1,4% và 3,2% (RR 0,44, KTC 95% 0.17- 1,18). Trong phân tầng ban đầu, sinh non xảy ra với tỷ lệ 3,8% và 9,7% tương ứng trong nhóm aspirin và nhóm giả dược (RR: 0,39, 95% CI: 0,16-0,94).

Dựa trên kết quả nghiên cứu, sử dụng ​​aspirin liều thấp không làm giảm có ý nghĩa tỷ lệ sinh non chung. Mặc dù năng lực nghiên cứu đã đủ mạnh, vẫn cần thêm nhiều nghiên cứu để làm rõ lợi ích của phương thức điều trị aspirin liều thấp, đặc biệt với phụ nữ có tiền sử một lần sẩy thai sớm trong vòng 1 năm.

NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG ĐÃ ĐĂNG KÝ: ClinicalTrials.gov, www.clinicaltrials.gov, NCT00467363.

CHỨNG CỨ LOẠI: I

Trả lời (Quy định duyệt bình luận)

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image. Drop file here