Kỹ thuật hỗ trợ thoát màng bằng laser giúp tăng tỉ lệ mang thai ở bệnh nhân lớn tuổi

kỹ thuật thoát màng bằng laser

Sử dụng kỹ thuật hỗ trợ thoát màng bằng laser giúp tăng tỉ lệ mang thai ở bệnh nhân lớn tuổi thực hiện chuyển phôi trữ.

kỹ thuật thoát màng bằng laser
Hình ảnh: kỹ thuật thoát màng bằng laser

Màng zona là gì?

Màng zona là chất nền vô bào bao gồm các glycoprotein sulfate có vai trò khác nhau trong suốt quá trình thụ tinh và phát triển của phôi.

Trên màng có chứa các thụ thể tinh trùng phụ thuộc loài giúp kích hoạt phản ứng cực đầu của tinh trùng. Sau khi trứng thụ tinh, màng zona sẽ trải qua quá trình biến đổi sinh hoá nhằm ngăn chặn hiện tượng đa thụ tinh. Trong điều kiện in vivo, phôi nang phải thoát khỏi màng zona để tế bào lớp lá nuôi có thể tương tác với tế bào nội mạc tử cung và làm tổ, đây gọi là hiện tượng thoát màng.

Kỹ thuật thoát màng bằng laser

Tuy nhiên dưới tác động của điều kiện nuôi cấy in vitro, tuổi của bệnh nhân, trữ lạnh phôi… màng zona của phôi cứng và khó thoát màng hơn. Những bất thường trong quá trình thoát màng làm giảm đáng kể tỉ lệ làm tổ của bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân lớn tuổi và bệnh nhân thực hiện chu kì chuyển phôi trữ. Vì vậy kỹ thuật hỗ trợ thoát màng (AH) được thực hiện nhằm mở màng hoặc làm mỏng màng zona để quá trình thoát màng diễn ra dễ dàng hơn. Tuy nhiên, hiệu quả của AH đối với cải thiện kết quả chuyển phôi vẫn còn nhiều tranh cãi. Vì vậy nghiên cứu này sử dụng kỹ thuật hỗ trợ thoát màng bằng laser (LAH) ở phôi trữ ngày 3 để xác định xem liệu phương pháp này có cải thiện tỉ lệ sinh sống trên chu kỳ chuyển phôi trữ của bệnh nhân lớn tuổi hay không.

Kết quả nghiên cứu cho thấy ở nhóm bệnh nhân chuyển phôi được hỗ trợ thoát màng bằng laser có tỉ lệ thai lâm sàng cao hơn nhóm bệnh nhân chuyển phôi không được hỗ trợ (33.3% so với 27.4%). Ở những bệnh nhân lớn tuổi (³ 38), LAH giúp tăng đáng kể tỉ lệ mang thai (18.36% với 11.36%). Ở bệnh nhân dưới 37 tuổi, tỉ lệ mang thai chỉ tăng nhẹ (28.4% với 23.6%).

Như vậy, để khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của cứng màng zona của phôi ở phụ nữ lớn tuổi thực hiện hỗ trợ sinh sản, kĩ thuật hỗ trợ thoát màng bằng laser có thể được thực hiện như một kỹ thuật thông thường trong chu kì chuyển phôi trữ để tăng khả năng thụ thai.

Lê Thị Bích Phượng- Chuyên viên phôi học
Nguồn: The impact of laser-assisted hatching on the outcome of frozen human embryo transfer cycles- Cambridge University Press 2016. 10.1017/S0967199416000058

Trả lời (Quy định duyệt bình luận)

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image. Drop file here