HƯỚNG DẪN ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP (THA) CỦA ESC/ESH NĂM 2018

điều trị tăng huyết áp năm 2018

JUNE 14, 2018 – NEWS

Bài trình bày đầu tiên của Hội Tim Mạch Châu Âu (ESC) và Hội Tăng Huyết Áp Châu Âu (ESH) về Hướng Dẫn Điều Trị THA năm 2018 diễn ra tại Hội Nghị ESC vào ngày 9/6/2018 tại Barcelona. Thông điệp chính là không thay đổi phân loại THA như hướng dẫn trước đây năm 2013 ( HATT tại phòng khám >140 mmHg và/ hoặc HATTr tại phòng khám >90 mmHg), trái ngược với định nghĩa mới của ACC/AHA 2017 là THA có nghĩa là HATT/ HATTr>130/80 mmHg).

điều trị tăng huyết áp năm 2018

Một trong những lí do để duy trì phân loại trên là vì Ban Công Tác về Guidelines của ESC/ ESH có một số khó khăn trong việc phiên giải các kết quả của nghiên cứu SPRINT, bởi vì HA được đo bằng một cách khác trong nghiên cứu SPRINT so với trong các nghiên cứu khác. THA áo choàng trắng không hiện diện trong nghiên cứu SPRINT bởi vì HA không được đo chặt chẽ tại phòng khám( ngoài phòng khám), do đó, đem lại trị số HA thấp hơn thực tế. Các tác giả khuyến cáo các giá trị HA trong SPRINT cần so tương ứng với các giá trị cao hơn khi đo qui ước tại phòng khám cho cả 2 nhóm điều trị tích cực và không tích cực.

Cập nhật kế tiếp là đa phần bệnh nhân chỉ cần đạt HA mục tiêu dưới 140/90 mmHg, và nếu bệnh nhân nào dung nạp tốt với trị liệu thì giảm xuống <130 mmHg. Đối với hầu hết bệnh nhân cần khuyến cáo kết hợp 2 thuốc từ ban đầu, và kết hợp ưu tiên là 1 thuốc ức chế hệ renin-angiotensin-aldosterone (RAS) và 1 thuốc chẹn kênh canxi(CCB) hay 1 thuốc lợi tiểu. Lý tưởng nhất, 2 thuốc nên được kết hợp trong 1 viên duy nhất, để tăng tuân thủ điều trị của bệnh nhân.

Toàn văn Guideline về THA 2018 của ESC/ESH sẽ được ấn bản vào ngày 25/08/2018.

Nguồn: http://www.eshonline.org/esh-annual-meeting/

Trả lời (Quy định duyệt bình luận)

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image. Drop file here