L-Methylfolate

Rối loạn trầm cảm nặng (major depressive disorder – MDD) là một rối loạn xảy ra có liên quan đến tình trạng bệnh tật đáng kể và những khó khăn trong điều trị thường xuyên. Mặc dù có rất nhiều lựa chọn hiện có để điều trị MDD, nhưng những thách thức vẫn tồn tại vì một tỷ lệ đáng kể bệnh nhân không đạt được đáp ứng đầy đủ với điều trị. Đã có sự quan tâm từ giữa những năm 1960 về vai trò của folate (vitamin B9) và các vitamin B khác trong sinh lý bệnh và điều trị trầm cảm. Tuy nhiên, cần có những bằng chứng chắc chắn hơn để bổ sung những chất này vào liệu pháp điều trị trầm cảm nặng

Mục tiêu

Nghiên cứu đánh giá khả nâng sử dụng l-methylfolate (LMF) như một liệu pháp bổ trợ cho chứng rối loạn trâm câm nạng (MDD) và vai trò trong việc lốp đ’ây khoảng trống điều trị hiện tại đối vỏi những bệnh nhân (BN) thừa cân/béo phì và bị viêm mạn tính.

Phương pháp

Nguồn tìm kiếm: Cơ sở dữ liệu PubMed

Từ khóa: l-methylfolate, phụ thuộc và trầm cảm

Thời gian: các nghiên cứu được công bố từ 1/2000 – 4/2021.

Các nghiên cứu dược xác định bao gôm 2 thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng (RCT), một phân mở rộng nhân mở của các RCT này và một nghiên cứu tiến cứu sử dụng dữ liệu thực (real-world study). Các phân tích hâu định nghiên cứu các phân nhóm và dáp ứng đối vói điêu trị LMF, bao gôm cà những BN thừa cân và có bilan viêm nhiễm cao

Kết quả

  • Các nghiên cứu ủng hộ việc sử dụng LMF như một phương pháp điêu trị bổ trợ ở những bệnh nhân MDD không đáp ứng với đơn trị liệu chống trâm cảm.
  • Liêu hiệu quà nhốt được thử nghiệm là 15 mg/ngày.
  • Đáp ứng diều trị cao hơn ở những người có chỉ số khối cơ thể (BMI) ì 30 kg/m2 và có bilan viêm ở mức độ cao.
  • LMF không gây ra các tác dụng phụ như các thuốc diêu trị MDD bổ sung khác.

Kết luận

LMF có hiệu quà như một phương pháp điều trị bổ trợ trong MDD và đặc biệt có thể mang lại lợi ích cho những BN có chỉ sô BMI cao (ì 30 kg/m2) và bilan viêm nhiễm cao.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.