Hiệu chỉnh liều khi suy giảm chức năng gan-thận

  1. Ở bệnh nhân xơ gan

  • Không có một thông số dược động học nào cho phép đánh giá chính xác tình trạng và mức độ tổn thương gan giống như thông số clearance – creatinin đối với thận, do đó vấn đề hiệu chỉnh liều theo trạng thái bệnh lý của gan khó thực hiện. Các nhà điều trị thống nhất một số quan điểm về kê đơn cho bệnh nhân có bệnh gan như sau:
  • Nên chọn những thuốc bài xuất chủ yếu qua thận hoặc những thuốc bài xuất qua gan dưới dạng liên hợp glucuronic.

–  Tránh kê đơn những thuốc:

+ Bị khử hoạt mạnh ớ vòng tuần hoàn đầu ( first-pass).

+ Có tỷ lệ liên kết protein cao.

– Giảm liều những thuốc :

Bị chuyển hóa ở gan bằng con đường oxy-hóa qua cytocrom P450. Cách hiệu chỉnh cụ thể trong trường hợp này tuỳ thuộc trạng thái lâm sàng ờ bệnh nhân (vàng da. cổ trướng, gan to…) và mức liều sẽ do nhà bào chế khuyến cáo.

2. Ở bệnh nhân suy giảm chức năng thận

Hậu quả cua suy thận là :

Giảm bài xuất thuốc, gây tăng kéo dài nồng độ thuốc trong máu, dẫn đến quá liều hoặc ngộ độc khi điều trị bằng những thuốc có độc tính cao trên thận.

Xử lý những trường hợp này có thế theo 2 phương án:

Giảm liều điều trị so với bình thường.

Nới rộng khoáng cách giữa các lần đưa thuốc.

Đánh giá mức độ suy thận qua trị sốClearance-creatinn (Clcr).

Khả năng lọc của thận được đánh giá qua Clcr

Đối với người bình thường, trị số này là 80 – 120 ml/ph. Clearace-creatinin giảm ở bệnh nhân suy thận.

Đánh giá mức độ giảm bài xuất thuốc ở người suy thận so với người bì nh thường: Tính hệ số Q ( tham khảo)

có 3 cách hiệu chỉnh liều sau khi có hệ số Q

cách 1: Giữ nguvèn khoảng cách đưa thuốc và giâm liều:

cách 2: Giữ nguyên liều nhưng nới rộng khoảng cách đưa thuốc

cách 3: Vừa giảm liều vừa nới rộng khoảng cách đưa thuốc

Nhiều trường hợp, nếu dùng hệ sô Q để giảm liều thì liều mới không bao giờ đáp ứng được nồng độ thuốc trong huyết tương ở mức đíeu trị. Nếu giữ nguyên liều thì tại thời điểm ngay sau khi đưa thuốc, nồng độ lại quá cao nhưng sau đó do khoáng cách quá dài nên giai đoạn thuốc có nồng độ ở dưới mức điều trị cũng kéo dài, do đó hiệu quả điều trị thấp. Những trường hợp này, ta có thể chọn một hệ số Q khác trung gian và dùng kêt hợp cả 2 phương pháp: vừa giảm liều vừa nới rộng khoảng cách.

Ví dụ:

Một bệnh nhân suy thận có hệ số Q tính dược là 4. Khi dùng Q = 4 ta gặp phải 2 nhược điểm như vừa nêu. Căn cứ vào kinh nghiệm điều trị. bác sĩ đã lựa chọn hệ sô Q là 2 và dùng cá 2 phương pháp:

Giám liều theo Q = 2 và

Nới rộng khoáng cách cũng với Q = 2.

Như vậy, xu hướng chung vẫn nên tập trung theo dõi đáp ứng lâm sàng và giám sát nồng độ thuốc trong máu để điều chỉnh liều. Đáng tiếc là hiện tại ớ nước ta chưa đo được nồng dộ thuốc trong máu nên việc hiệu chinh liều sẽ khó khăn và căn cứ chú yếu vào kinh nghiệm của bác sĩ điều trị.

copy ghi nguồn: https://nhathuocngocanh.com/

link bài viết:

Trả lời (Quy định duyệt bình luận)

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image. Drop file here