Enter your keyword

Giải phẫu động mạch vành
4.6 (92%) 5 votes

Động mạch vành trái cấp máu cho nửa tim bên trái. Nó được chia 2 nhánh: động mạch liên thất trướcđộng mạch mũ. Trong đó động mạch liên thất trước ở phía trước, cấp máu cho mặt trước của tâm thất trái và mặt trước của vách liên thất. Động mạch mũ ở phía sau cấp máu cho phần ngoài và phân sau của tâm thất trái.

động mạch vành

Động mạch vành phải cấp máu cho nửa tim bên phải, nút xoang và nút nhĩ thất – thuộc hệ thống dẫn truyền của tim. Nó chia ra thành hai nhánh: động mạch liên thất sau và động mạch bờ phải. Trong đó động mạch liên thất sau ở phía sau cấp máu cho phần sau của tâm thất phải và phần sau của rãnh liên thất. Động mạch bờ phải cấp máu cho phần tước của tâm thất phải.

giải phẫu động mạch vành

Hình ảnh: giải phẫu động mạch vành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *