[Link tải] Bản dịch tiếng Anh của Dược điển Nhật Bản lần thứ 17 (JP XVII)

Hình ảnh: Dược điển Nhật Bản 17 (JP XVII)

Dược điển Nhật Bản (JP) là tài liệu chính thức xác định các thông số kỹ thuật, tiêu chí và phương pháp kiểm tra tiêu chuẩn cần thiết để đảm bảo chất lượng thuốc tại Nhật Bản.

Bản dịch tiếng Anh của Dược điển Nhật Bản lần thứ 17 (JP XVII) được phê duyệt bởi Hiệp hội Dược điển Nhật Bản.

Ấn bản tiếng Nhật có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2016.

Dược điển Nhật Bản bao gồm

  • Thông báo chung, Quy tắc chung về Thuốc thô, Quy tắc Chung về Chế phẩm: sửa đổi và mở rộng.
  • Sách chuyên khảo chính thức: 76 chuyên khảo mới và 473 chuyên khảo sửa đổi.
  • Kiểm tra chung, quy trình và bộ máy: 23 tiêu chuẩn mới và 10 tiêu chuẩn sửa đổi.
  • Phổ tham chiếu hồng ngoại: 21 phổ mới và 2 phổ sửa đổi.
  • Quang phổ tham chiếu có thể nhìn thấy được tia cực tím: 14 quang phổ mới và 2 quang phổ sửa đổi
Hình ảnh: Dược điển Nhật Bản 17 (JP XVII)
Hình ảnh: Dược điển Nhật Bản 17 (JP XVII)

Mục đích của Dược điển Nhật Bản

  • Bao gồm tất cả các loại thuốc quan trọng theo quan điểm chăm sóc sức khỏe và điều trị y tế.
  • Cải thiện chất lượng bằng cách áp dụng khoa học và công nghệ mới nhất.
  • Thúc đẩy quốc tế hóa.
  • Thực hiện sửa đổi từng phần nhanh chóng khi cần thiết và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động quản trị suôn sẻ.
  • Đảm bảo tính minh bạch về việc sửa đổi và phổ biến Dược điển Nhật Bản đến công chúng.

Bản dịch tiếng Anh của Dược điển Nhật Bản lần thứ 17 (JP XVII)

Copy ghi nguồn: Nhà thuốc Ngọc Anh (nhathuocngocanh.com)

Trả lời (Quy định duyệt bình luận)

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image. Drop file here