Động học phát triển của phôi từ bệnh nhân đa nang buồng trứng thực hiện IVM

Động học phát triển của phôi từ bệnh nhân đa nang buồng trứng thực hiện IVM

IVM là gì?

IVM là kỹ thuật hỗ trợ sinh sản đặc biệt cần thiết với những bệnh nhân bị hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS) hoặc có nguy cơ quá kích buồng trứng cao, với tỉ lệ sinh sống từ 16,5% đến 23,5%.

Bên cạnh nguy cơ quá kích buồng trứng, bệnh nhân PCOS còn có các nang noãn bất thường cũng như sự phát triển và sự trưởng thành noãn không đồng bộ. Bởi vậy, đánh giá sự phát triển của phôi sau IVM được quan tâm đặc biệt đối với bệnh nhân PCOS, vì nuôi trưởng thành trứng non trước khi thụ tinh có thể tạo ra các phôi có tiềm năng phát triển khác nhau, điều này có thể phản ánh bằng động học phát triển của phôi như chiều dài chu kỳ tế bào và thời gian diễn ra các sự kiện động học hình thái trong giai đoạn tiền làm tổ.

Động học phát triển của phôi từ bệnh nhân đa nang buồng trứng thực hiện IVM
Sự ra đời của hệ thống time lapse cung cấp một công cụ không xâm lấn giúp quan sát các sự kiện động học hình thái phôi trong suốt quá trình phát triển tiền làm tổ. Có nhiều nghiên cứu trước đó đã sử dụng hệ thống này để quan sát những bất thường phôi của bệnh nhân PCOS và thấy rằng những phôi này có mức độ đa nhân và tỉ lệ phôi ngừng phân chia tương đối cao. Vì vậy nhóm nghiên cứu này đã sử dụng hệ thống time lapse để nghiên cứu ảnh hưởng của IVM lên sự phát triển của phôi.

Đây là nghiên cứu hồi cứu thu nhận dữ liệu từ 1/2012 đến 7/2015. Các bệnh nhân được chia làm 3 nhóm để nghiên cứu, nhóm 1 là nhóm bệnh nhân PCOS thực hiện IVM trước khi ICSI, nhóm 2 là nhóm bệnh nhân không bị PCOS được kích thích bằng hormone thông thường trước ICSI, nhóm thứ 3 là nhóm bệnh nhân PCOS được kích thích bằng hormone thông thường trước ICSI.

Kết quả nghiên cứu cho thấy:

  • Số phôi có chất lượng tốt ở nhóm phôi IVM (nhóm 1) thấp hơn nhiều so với nhóm 2 và 3 (20%; 34,8%; 48,6%).
  • Thời gian xuất hiện hai tiền nhân của phôi IVM sớm hơn so với 2 nhóm còn lại, tuy nhiên, thời gian đạt đến giai đoạn sáu tế bào trở về sau ở nhóm phôi IVM chậm hơn rất nhiều.
  • Tỉ lệ có thai và tỉ lệ sinh sống ở nhóm phôi IVM thấp hơn so với nhóm 2 và 3 nhưng điều này không có ý nghĩa thống kê.

Như vậy theo nghiên cứu này, mặc dù sự tăng trưởng của phôi ở nhóm bệnh nhân PCOS thực hiện IVM khác với nhóm đối chứng và tỉ lệ phôi tốt thấp hơn nhưng tỉ lệ có thai và tỉ lệ sinh sống không có sự khác biệt.

Lê Thị Bích Phượng- Chuyên viên phôi học – IVF Mỹ Đức Phú Nhuận
Nguồn: Time-lapse imaging reveals differences in growth dynamics of embryos after in vitro maturation compared with conventional stimulation. Fertility and Sterility. 2016.12.026

Trả lời (Quy định duyệt bình luận)

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image. Drop file here