Diện tích dưới đường cong AUC trong Dược động học

Khái niệm về diện tích dưới đường cong AUC

Diện tích dưới đường cong AUC là đồ thị biếu diễn sự biến thiên của nồng độ thuốc trong máu theo thời gian, biểu thị tượng trưng cho lượng thuốc vào được vòng tuần hoàn ở dạng còn hoạt tính sau một thời gian t

Đơn vị lính AUC là mg.h.L 1 hoặc pg.h.mL 1

Nếu ta tạm chấp nhận tất cá lượng thuốc vào được vòng tuần hoàn chung ờ dạng còn hoạt tính sẽ phát huy tác dụng dược lý thi trị số AUC cho phép đánh giá được chất lượng của dạng bào chế

Cách tính AUC

Để tính AUC. cách đơn giãn nhất là cắt đường cong thực nghiệm thành nhiều phần nhò và tính AUC từ tổng các diện tích thu được. Tính theo phương pháp tích phân

Ý nghĩa của AUC

Từ giá trị diện tích dưới đường cong ta có thể tỉnh được sinh khả dụng (Bioavailability) của thuốc.

Sinh khả dụng (SKD) là thông số biểu thị tỷ lệ thuốc vào được vòng tuần hoàn chung ở dạng còn hoạt tính so với liều đã dùng (F%), tốc độ (Tmax) và cường độ (Cmax) thuốc thâm nhập được vào vòng tuần hoàn chung.

Như vậy nhắc đến AUC, ta luôn nhớ đến 3 thông số cơ bản đó là F%, Tmax, Cmax

Những chất có phạm vi điều trị hẹp, tương đương sinh hoc chỉ đạt được nếu cả 3 thông số: AUC, Cmax và Tmax bằng nhau (sai khác trong phạm vi cho phép).

Copy ghi nguồn: https://nhathuocngocanh.com/

Ngày viết: UTC+7 - Tuyên bố từ chối trách nhiệm Báo cáo nội dung không chính xác
Trả lời (Quy định duyệt bình luận)

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image. Drop file here