Hiển thị một kết quả duy nhất

Thuốc gây mê, tê

Atileucine inj

150,000VNĐ

Thuốc gây mê, tê

Atracurium hameln 10mg/ml

450,000VNĐ

Thuốc gây mê, tê

Dưỡng Tâm An Thần

50,000VNĐ

Thuốc gây mê, tê

ETOMIDATE LIPURO

500,000VNĐ

Thuốc gây mê, tê

FRESOFOL

550,000VNĐ

Thuốc gây mê, tê

Ketamine 500mg

0VNĐ

Thuốc gây mê, tê

LIDOCAIN HYDROCLORID 40mg/2ml

16,000VNĐ

Thuốc gây mê, tê

LIDOCAIN KABI 2%

15,000VNĐ

Thuốc gây mê, tê

Novocain 3%

78,000VNĐ

Thuốc gây mê, tê

Semiflit 120mg

441,000VNĐ
098 572 9595