Chỉ số Thể tích phân bố Vd trong Dược động học

  1. Định nghĩa

Thể tích phân bố (còn gọi là thể tích phân bố biểu kiến), biểu thị một thể tích giả định, cần phải có để toàn bộ lượng thuốc được đưa vào cơ thể phân bố ở nồng độ bằng nồng độ trong huyết tương.

Thể tích phân bố không biểu thị một thể tích sinh lý thực; và thể tích này không có liên quan gì đến thể tích máu, huyết tương, huyết thanh hoặc phần nước của cơ thể.

Trị số Vd thường được tính sẵn và có thể sử dụng với những đối tượng không có những bất thường về sinh lý hoặc không có bệnh gan, thận trầm trọng.

2. Ý nghĩa của chỉ số

2.1. Cho biết liều dùng đưa vào ban đầu

Từ thể tích phân bố cho biết trước, ta có thể tính toán được liều thuốc đưa vào ban đầu để thuốc đạt được nồng độ cân bằng trong máu

công thức: D=Vd*Cp/ F

trong đó D là liều thuốc đưa vào

Cp là nồng độ thuốc cần đạt được để có tác dụng điều trị

F là sinh khả dụng của thuốc đó

ví dụ:

Thế tích phân bố của digoxin là 7 L/kg. Tính liều digoxin cần đưa theo đường tĩnh mạch để đạt được nồng độ điều trị trong máu là 1 mcg/L.

Cách giải

Vì trường hợp này thuốc đưa qua đường tĩnh mạch nên sinh khả dụng của thuốc

(F) bằng 1.

Như vậy:

D = 7 L/kg X 1 mcg/L = 7 mcg/kg

2.2. Cho biết khả năng khuếch tán của một thuốc trong cơ thể:

Khá năng khuyếch tán của một thuốc nào đó vào các tổ chức của cơ thể phụ thuộc vào 2 yếu tố:

  • Tỉ lệ phân bố lipid/nước của thuốc.
  • Bản chất của tố chức mà thuốc thâm nhập.

Ví dụ:

  • Các thuốc gây mẽ thường có chỉ số lipid/nước cao nên thấm được vào tế bào thần kinh. Tác dụng gây mê càng mạnh khi chi số này càng cao. Cũng vì mối liên quan này nên lượng thuốc gây mê cần đưa cho những người béo phì thường cao hơn người bình thường có cùng cân nặng và quá trình hồi phục sau khi gây mê ở người béo phì cũng chậm hơn.
  • Các thuốc có chỉ số lipid/nước thấp như theophylin, gentamicin… khuếch tán tốt vào các tổ chức có nhiêu nước; ở trẻ sơ sinh, nhất là trẻ đẻ thiếu tháng, tỷ lệ nước cuả cơ thể chiếm tới 70-75%, do đó thể tích phân bố của những loại thuốc này là rất lớn.

Ví dụ:

Vd của theophylin ở trẻ sơ sinh là l L/kg trong khi đó ở trỏ 5 tuổi (tv ỉệ nước của toàn cơ thế chỉ còn 60%) là 0,48 L/kg.

2.3 Ý nghĩa trong tương tác thuốc

Khi sử dụng đồng thời hai hay nhiều thuốc có thể xảy ra tương tác thuốc theo cơ chế Dược động học

Cả hai thuốc đều có Vd nhỏ, thuốc nào có ái lực mạnh hơn với Protein huyết tương sẽ đẩy thuốc còn lại ra khỏi liên kết với huyết tương, trở thành dạng tự do có hoạt tính, tăng nồng độ tự do thì tăng tác dụng, tăng độc tính. Tương tác này có ý nghĩa khi các thuốc có chỉ số điều trị hẹp và có thể tích phân bố nhỏ.

copy ghi nguồn: https://nhathuocngocanh.com/

link bài viết: https://nhathuocngocanh.com/chi-so-the-tich-phan-bo-vd-trong-duoc-dong-hoc/

Trả lời (Quy định duyệt bình luận)

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image. Drop file here